Blue and Yellow Board Game

Samarbejdets kunst

Du har – lige som alle andre – forstået, at hvis du og din virksomhed skal have succes og klare jer godt under det evige konkurrencepres, så skal I arbejde med team udvikling, som sikrer jer, at I leverer de bedste løsninger til kunderne. Basta. Bum. Længere er den ikke. Næ, nej, det er måske nemt nok at sige – men team udvikling baseres altså på nogle forudsætninger, som vi lige bør overveje.

Det gode team

Først: ”Hvad er et godt team?”. Spørgsmålet er super svært at svare entydigt på. Der er jo mere end bare lige i begrebet teamwork!

Et godt team er meget individuelt. Lige så individuelt, som vi er forskellige individer. Der er dog nogle karakteristika, som alle gode teams indeholder. Det er dog vigtigt, at vi lige holder os for øje, at i denne sammenhæng, er et godt team et sæt mennesker, der tilsammen besidder forskellige kvalifikationer, men som arbejder sammen for at nå et fælles mål – og samtidigt skaber en god arbejdskultur. Og hvad er det så for nogle kvalifikationer og færdigheder, som holdet besidder?

De vigtigste færdigheder

Ja, der er mange, men her får du de vigtigste:
Alle på teamet forstår opgavens overordnede mål og de forstår hver især, hvad deres arbejde bidrager med.

Teamets medlemmer har allerede oparbejdet effektiv kommunikation imellem sig, hvor åbenhed er herskende: Vilje til at dele ideer og give feedback er essentielt i kommunikationen. Effektiv problemløsning kan kun ske via god kommunikation. Dette indebærer også, at der ikke er frygt for at blive latterliggjort eller misforstået. Faktisk er god og effektiv kommunikation en af de vigtigste nøgler til kontinuerlig team udvikling – læs om teorien bag her.

Gensidig tillid og respekt

Spørgsmålet om hvad et godt team er, kan ikke besvares uden, at vi også taler om gensidig tillid og respekt imellem teamets medlemmer. Det er grundlaget for et positivt arbejdsklima. Det kan heller ikke besvares uden, at vi også tænker på at teamets medlemmer, hver især, skal kunne komplementere hinanden med deres færdigheder og kvalifikationer. Skribenten skal ikke udvikle grafikken. Men de to (forfatter og grafiker) skal kunne udvikle et fælles produkt på baggrund af deres individuelle færdigheder og fælles forståelse af opgaven. Det vil i virkeligheden sige, at teamets medlemmer hver har en klar rolle og et veldefineret ansvarsområde. Alle ved, dermed, hvad teammedlemmerne skal og ikke skal.

Godt samarbejde

Men der kan jo ske fejl. Derfor er et godt team også et hold mennesker, der forstår, at fejl sker – og ser dem som en udfordring, som de kan lære noget af. Om det handler om at kommunikationen slog fejl, eller om der bare var en enkelt misforståelse imellem to af medlemmerne, er lige meget. Alle skal være villige til at lære af fejlen. Det er, hvad godt samarbejde handler om!

Svaret på dit spørgsmål ”hvad er et godt team?” skal også suppleres med, at godt team samarbejde kan kun udvikles, hvis teamets medlemmer er fleksible og hurtigt kan omstille sig til ændringer – enten eksterne eller interne. Det hænder jo, at et medlem forlader arbejdspladsen. En ny person træder til. Han eller hun skal hurtigt ind i teamet. Et godt team er dog også afhængigt af, at der er en god ledelse, som dels kan motivere arbejdet, men som også er lydhør overfor (nye) ideer og forslag til arbejdsprocessen.

Scroll to Top