person holding babys hand

Forfærdelige ulykker

Af og til hører vi om frygtelige ulykker, der sker på arbejdspladser. Fx, så skete der jo det i sommers, at en kemikaliefabrik antændtes og mange mennesker kom alvorligt til skade med forbrændinger. Nogle have også åndedrætsbesvær. Og værre endnu, mange af dem, som blev forbrændt, er endnu ikke kommet sig over deres skader. De har fået arbejdsskadeerstatning for arbejdsskader, men ikke så store beløb, at de kan se frem til et liv uden økonomiske problemer. Nu skal arbejdsskadeerstatning jo ikke være som at vinde i lotteriet: en pludselig gevinst, der luner godt i pengepungen. Arbejdsskadeerstatning skal sikre, at den tilskadekomne og hans eller hendes pårørende kan leve anstændigt og kan få dækket udgifter til behandling og eventuel omskoling. En dygtig arbejdsskade advokat vil selvfølgelig sørge for, at erstatningen bliver størst muligt.

Mange involverede

Men, når sådan en ulykke sker, som den jeg lige nævnte, så kan det ske, at mennesker, der passerede forbi, da fabrikken antændtes, også blev skadede. Der var jo tale om en eksplosion. Hvilken form for erstatning har de krav på? Eller naboerne til fabrikken? De blev jo også ramt – og har måske allerede været ramt af farlige dampe i mange år? Har de krav på erstatning?

Ingen af de to eksempler er jo sådan helt klare arbejdsulykker. En forbipasserende og en nabo. Skal de have offererstatning? Eller er der en anden erstatning, de skal have? De er jo ikke skyld i, at fabrikken sprang i luften og afstedkom farlige dampe, som alle har indåndet. Men branden og dampene gik ud over dem. Hvad vil den dygtige erstatningsadvokat råde naboerne eller de forbipasserende til at gøre?

Bistand fra erstatningsadvokater

Ja, naturligvis skal de have bistand fra en advokat med speciale i arbejdsskade erstatning. Men en anden juridisk specialist vil måske give dem et bedre resultat – i form af en bedre og større erstatning.
Er der nogen, der kan svare på mit spørgsmål: Hvilken erstatnings advokat skal jeg have fat i, hvis der sker en ulykke på en arbejdsplads, som jeg ikke færdes på, men bare kommer forbi – og hvis ulykken også går ud over mig? Naturligvis vil arbejdspladsens arbejdsskadeforsikring dække omkostninger til erstatninger til medarbejdere – men vil den også dække omkostninger til forbipasserendes skader?

Hvem kan få offererstatning?

Umiddelbart tænker vi, at vi – de forbipasserende – skal have offererstatning, fordi en arbejdsplads ikke har overholdt sikkerhedsreglerne, hvilket har voldt os personskader. Og bliver sikkerhedsreglerne ikke overholdt, så er det jo faktisk en kriminel handling, som fabriksejeren har begået: Fabrikken har fungeret uden sikkerhedsforanstaltninger, hvilket har betydet, at ansatte har været i livsfare i deres daglige arbejde – og ja, selvom arbejdsskadeforsikringen dækker omkostninger til deres erstatninger, så er det alligevel en kriminel handling, der ligger til grund for forsikringsselskabets omkostninger. Spørgsmålet er så, om forsikringsselskabet vil anlægge en sag imod fabriksejeren, fordi han ikke har overholdt sikkerhedsreglerne.

Egentlig kunne forsikringsselskabet nægte at dække omkostningerne på det grundlag. Men der er noget, der hedder etik. Og personale, der er kommet til skade på arbejdspladsen, har krav på at få erstatning. Hurtigst muligt, så de ikke skal bekymre sig om økonomien og fremtiden, imens de kommer sig over skaden. Men hvad med de andre?

Scroll to Top