Free stock photo of adult, anxiety, bills

Effektiv rekonstruktion

Rekonstruktion af virksomheder kan være afgørende for at vende en krise til vækst. Bjerregaard Advokatfirma tilbyder professionel assistance til rekonstruktion af virksomheder i Danmark. Skifteretten indleder rekonstruktionsbehandling, når betingelserne er opfyldt af skyldneren eller hvis begæringen kommer fra en kreditor med samtykke fra skyldneren. Under rekonstruktionsbehandlingen beskikker skifteretten en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand. Der afholdes et planmøde, hvor en rekonstruktionsplan udarbejdes, og kreditorerne stemmer om forslaget. Vedtagelse af planen fører til videre forløb, mens afvisning fører til konkursbehandling. Rekonstruktionsbehandlingen varer typisk i syv måneder og kan maksimalt vare et år.

Hvad er en frivillig akkord?

En frivillig akkord er en aftale mellem en virksomhed og dens største kreditorer om at nedsætte gælden mod betaling af en del af beløbet enten som en engangsudbetaling eller i form af en afdragsordning. Det er ikke nødvendigt, at alle kreditorer samtykker til en frivillig akkord. Det er tilstrækkeligt, at de berørte kreditorer accepterer akkordens vilkår.

Advokat Morten Bjerregaard og Bjerregaard Advokatfirma har lang erfaring med at forhandle frivillige akkorder, især med store kreditorer som banker og SKAT. Hvis en frivillig akkord ikke er mulig, kan der undersøges mulighederne for en tvangsakkord, hvor kreditorerne tvinges til at eftergive en stor del af gælden.

Fordelene ved en frivillig akkord: Ulemperne ved en frivillig akkord:
– Nedsættelse af gælden – Ikke alle kreditorer behøver at acceptere akkorden
– Mulighed for afdragsordning – Kræver forhandlinger med de berørte kreditorer
– Bevaring af virksomhedens drift og samarbejde med kreditorer – Kan muligvis påvirke virksomhedens omdømme

En frivillig akkord kan være en effektiv løsning for virksomheder i økonomisk krise. Ved at forhandle en aftale med de største kreditorer kan virksomheden reducere sin gæld og opnå en mere solid økonomisk situation.

Hvad kan Bjerregaard Advokatfirma tilbyde?

Bjerregaard Advokatfirma er specialiseret inden for rekonstruktion, konkurs og store retssager. De har etableret sig som erfarne specialister på området og har opnået imponerende resultater for virksomheder som Hesalight og Burmeister & Wain.

Advokat Morten Bjerregaard og det dygtige team hos Bjerregaard Advokatfirma har omfattende erfaring inden for rekonstruktion, konkurs, konkurskarantæne og retssager. De er dedikerede til at hjælpe virksomheder med at navigere gennem kriser og finde den bedst mulige løsning – enten gennem en rekonstruktion eller en konkurs – alt afhængigt af den aktuelle situation.

Bjerregaard Advokatfirma forstår, at hver virksomhed er unik, og derfor tilbyder de skræddersyede løsninger, der passer til specifikke behov og målsætninger. Uanset om det drejer sig om at udarbejde en omfattende rekonstruktionsplan, håndtere konkursprocedurer eller føre komplekse retssager, er Bjerregaard Advokatfirma i stand til at levere effektiv og professionel assistance.

Med deres ekspertise og indsigt kan Bjerregaard Advokatfirma hjælpe virksomheder med at komme godt igennem vanskelige tider og genoprette deres økonomiske stabilitet. Deres specialister er ikke blot dygtige juridiske rådgivere, men også strategiske partnere, der arbejder hårdt for at opnå de bedste resultater for deres klienter.

Hvis din virksomhed står over for udfordringer inden for rekonstruktion, konkurs eller en omfattende retssag, så kontakt Bjerregaard Advokatfirma. Deres erfarne team er klar til at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger og tage de nødvendige skridt for at beskytte dine interesser.

Forhandling af frivillig akkord

Forhandling af en frivillig akkord indebærer processen med at afklare vilkårene for akkorden med de berørte kreditorer. Det er afgørende at sikre, at alle detaljer bliver lagt åbent frem og at der opnås enighed mellem alle parter.

Advokat Morten Bjerregaard og Bjerregaard Advokatfirma har betydelig erfaring med at forhandle frivillige akkorder med både store og små kreditorer. Deres ekspertise sikrer, at alle relevante aspekter bliver taget i betragtning under forhandlingerne.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er nødvendigt for alle kreditorer at samtykke til akkorden. Dog er det afgørende, at de kreditorer, der bliver berørt af akkorden, accepterer vilkårene.

Aftalefrihed spiller en central rolle i forhandlingerne om frivillige akkorder. Dette princip giver parterne mulighed for at indgå en aftale, der bedst imødekommer deres individuelle behov og interesser.

“Forhandling af en frivillig akkord er en kompleks proces, der kræver nøje afvejning og dialog mellem virksomheden og dens kreditorer. Vores teams erfaring og ekspertise inden for forhandlingssager sikrer, at vi altid stræber efter at opnå de bedste resultater for vores klienter.” – Advokat Morten Bjerregaard

Eksempel på frivillig akkord

Kreditorer Akkordens vilkår
Bank X 45% reduktion af den samlede gæld
Leverandør Y Udskydelse af betalinger i 6 måneder
SKAT Delvis gældseftergivelse mod betaling af afdrag over 3 år

I ovenstående eksempel viser vi en hypotetisk frivillig akkord, hvor virksomheden har formået at opnå enighed med sine kreditorer om nedsættelse af gælden eller ændrede betalingsvilkår. Dette eksempel illustrerer betydningen af forhandling i at sikre en vellykket frivillig akkord.

Forskellen mellem frivillig akkord og tvangsakkord

En frivillig akkord og en tvangsakkord er to forskellige tilgange til håndtering af gældsproblemer og rekonstruktion af virksomheder. Forskellen mellem disse to metoder ligger primært i graden af kreditorernes samtykke og involvering.

Frivillig akkord:

En frivillig akkord er en aftale mellem virksomheden og dens største kreditorer om nedsættelse af gælden i bytte for en delbetaling eller en afdragsordning. Det er ikke nødvendigt, at alle kreditorer samtykker til en frivillig akkord. Det er tilstrækkeligt, at de berørte kreditorer accepterer vilkårene for akkorden.

En frivillig akkord er ofte mere attraktiv, hvis der er behov for fortsat samarbejde med kreditorerne. Det kan skabe en mulighed for en mere bæredygtig finansiel løsning for både virksomheden og kreditorerne. Gennem forhandlinger kan der findes en fælles grund, hvor begge parter kan opnå en positiv aftale.

Tvangsakkord:

En tvangsakkord er en anden tilgang, hvor Skifteretten bliver involveret i processen. I modsætning til en frivillig akkord kræver en tvangsakkord, at kreditorerne tvinges til at eftergive en stor del af gælden gennem Skifterettens afgørelse.

Skifteretten vurderer, om en tvangsakkord er nødvendig og hensigtsmæssig i den givne situation. Dette indebærer en vurdering af virksomhedens evne til at betale sin gæld og dens fremtidige økonomiske levedygtighed. Hvis tvangsakkorden godkendes, kan kreditorerne tvinges til at eftergive en del af gælden.

Valg af tilgang:

Valget mellem en frivillig akkord og en tvangsakkord afhænger af den konkrete situation og virksomhedens behov. En frivillig akkord kan være mere velegnet, hvis der er mulighed for at opnå enighed med kreditorerne og bevare et positivt samarbejde. En tvangsakkord kan være mere hensigtsmæssig, hvis virksomheden ikke er i stand til at opnå en frivillig aftale og har brug for den retlige indgriben fra Skifteretten.

Bjerregaard Advokatfirma er eksperter inden for rekonstruktion af virksomheder og kan hjælpe med at vurdere den bedste tilgang. Deres erfaring og ekspertise kan bidrage til at finde den rigtige løsning, enten gennem en frivillig akkord eller en tvangsakkord, der passer til virksomhedens behov og sikrer dens fremtidige overlevelse.

Kontakt Bjerregaard Advokatfirma for professionel assistance

Hvis din virksomhed står over for rekonstruktion, truende konkurs eller juridiske udfordringer, kan du få den nødvendige professionelle assistance fra Bjerregaard Advokatfirma. Vores erfarne advokat, Morten Bjerregaard, og vores dedikerede team er specialister i at håndtere komplekse juridiske sager og finde de bedste løsninger for virksomheder i krise.

Vi forstår vigtigheden af at få den rette juridiske hjælp til at navigere gennem udfordrende situationer som rekonstruktion af virksomheder. Derfor er vi klar til at lytte til din virksomheds unikke behov og rådgive dig om de bedste muligheder inden for rekonstruktion, konkurs eller retssager.

Du kan kontakte Bjerregaard Advokatfirma direkte ved at ringe til os på telefonnummeret 50 51 91 31 for at drøfte din virksomheds situation og aftale en konsultation. Vores professionelle team står klar til at hjælpe dig med at finde den rette løsning og skabe en genopretningsvej for din virksomhed.

Kildelinks
Scroll to Top