a man with a hammer on top of a roof

Et isoleret job?

Der er ikke en eneste dag, der ligner den anden. Det er du glad for. Du er glad for dit job – og efterhånden, som du opbygger erfaring, bliver du gladere og gladere for det. Det er dog ikke altid, at du gider at forklare kunderne, hvorfor dit job er godt. Du er isolatør og det job kan synes meget ensformigt. Især for kunderne, som jo selvfølgelig giver deres eget hus prioritet. Men faktisk, så er det sådan, at når du skal ud og lave hulmursisolering, så glæder du dig. Af flere grunde.

Meget udendørs

Den første grund er, at du arbejder udenfor. I frisk luft. Du skal ikke ind i folks huse – hvilket vil sige, at du er nødt til at trække de beskidte støvler af. Du kan arbejde ude – og nyde at se, at folk passer deres haver, at de smiler stort, når de ser, at du har ryddet op efter arbejdet.

Den anden grund er, at selv om det ser ensformigt ud at sprøjte isoleringsmateriale ind, når der skal laves en særlig isolering af hulmur til en god pris, så er det faktisk en udfordring. Det er ikke et job, som enhver mand kan udføre. Alle har hulmure. Men ikke to hulmure er ens. Den ene er slet ikke isoleret. Den anden skal kun efterisoleres. I begge tilfælde er udfordringen, at du skal finde det passende isoleringsmateriale. Selvfølgelig skal du også vide, hvordan du skal håndtere materialerne.

Det er ikke et spørgsmål om blot at bore huller i hulmuren og så sprøjte materialet ind. Du skal vide, hvor hullerne skal bores. Du skal også vide, om der er store ’isoleringshuller’ i hulmuren – og hvor de er. Det sætter dig nemlig i stand til at kunne lave den bedst mulige hulmursisolering, hvilket kunden vil kunne mærke lige med det samme – og som han vil sætte stor pris på! Så, ja, Arbejdet som isolatør er varieret. Ok, der kan være dage, hvor det ikke er behageligt at stå derude og arbejde med hulmursisolering. Især de dage, hvor det øser ned.

Op på loftet og isolere der

De dage er du taknemlig for, at du ikke er ledig, men kan påtage dig opgaver, der handler om loftsisolering. Det er jo en helt anden form for isolering i forhold til hulmursisolering. Isolering af loft foregår selvfølgelig oppe på boligejernes lofter. Du arbejder indendørs. I læ fra sne og regn og stærk blæst. Det handler primært om at identificere om loftsisoleringen er tilstrækkelig.

Din erfaring har allerede vist dig, at det er den sjældent. Så der skal lægges et ekstra lag af isoleringsmateriale på loftet. Det er noget af et arbejde, fordi du skal også etablere en ny gangbro – uden at destruere den gamle, som ofte er en del af selve tagkonstruktionen. Når den nye gangbro er lavet, så kan du begynde at lægge ekstra isolering ud på loftet. Men du skal vide alt om god ventilering på loftet. Er der ikke god ventilering, så kan loftet blive beskadiget. Oftest fordi spærene begynder at rådne. Får loftet ikke ventilering, så opstår der fugt. Pudsigt. Men sådan er det.

Scroll to Top