Forside Blog

Vrå kirke

0

Tv Frihed har besøgt den fine kirke i Vrå. Det kom der et både spændene og inspirerende besøg ud af.

I Vrå kirke har man et fantastisk kunstværk; altertavlen.

Denne altertavle er fra det 14 århundrede og skåret af mestre fra hansestæderne, som på det tidspunkt var en førende kultur i østersøen.

Altertavlen forestiller Jesus som er taget ned fra korset, og er således en præsentation af Jesus lidelser og offer, noget vi yderligere diskuterer.

Så er det interessant, at Stygge Krumpen er til stede på nogle flotte kalkmalerier, idet han er sammen med djævlen.

Således fortæller Vrå kirke også om Stygge Krumpen historien og den kritik der har måttet være ang. hans moralske letlevned.

Alt I alt en spændende Nordjysk historie bevaret i den smukke nordjyske kirke.

Biomethanol ved universitetet

0

Så er det nu, at klima nørderne skal spidse ører. Jeg har været ude og lave et interview med en af spidserne indenfor den tekniske udvikling af den grønne omstilling. Hr. Thomas Lundgaard, projektleder ved Aarhus universitet med ansvar for biomethanol produktionen i danmark.

Her er de overordnede konklusioner ved interviewet.

  1. Det kan løbe rundt at producere biomethanol i Danmark ved at bruge affaldet fra landbruget til at lave methanol med. Med andre ord, det koster det samme at producere methanol som benzin. Det er for alvor en game changer og har potentialet til at skabe disruption i markedet, det vil sige forandre brugen af fossile brændstoffer til bæredygtige brændstoffer.
  2. Det er langt mere realistisk at omdanne den eksisterende tungindustri til at køre elektrisk end bilparken. Det er hurtigere at lave om, og det er derfor langt mere realistisk end at lave hele bilparken om. Det er i hvert fald hr. Lundgaards anbefaling.
    Det er også en potential game changer, for det betyder, at vi kan være bæredygtigt drevne mht. forbrug af brændstof i transportsektoren langt hurtigere end de nuværende beregninger. Yderligere er det ikke engang sådan at man skal nedprioritere elektriske biler, man skal bare skabe en seriøs infrastruktur, så at man kan køre med biomethanol, ikke så meget andet. Da det løber rundt selv, hvis alle beregninger holder stik, så koster det heller ikke samfundet noget, men vil går neutral i omkostning, ja måske kan vi tjene på det, ligesom med vindmøller, idet vi kan sælge vores teknologi.

Det er projekter udviklet af Haldor Topsøe, og det er spitzen indenfor energi forskning.

Se med og bliv klogere, det er virkelig gode ideer som lægges på bordet.

Methanol I danske biler

0

Hr. Kim Winther seniorspecialist ved Teknologisk institut fortæller her om en af de fantastisk spændende projekter indenfor grøn omstilling; omdannelse af gylle og andre affaldstoffer fra landbruget til brug for benzin (methanol) i danske benzinbiler.

Vi kommer også ind på at vindmøllekraft også kan skabe energi som kan omdannes til brændsel i biler.

Hr Winther er leder af den del af projektet der har med bildelen at gøre. At få de danske biler omkonverteret, forandret, fra benzin til det miljørigtige methanol.

Så hvis man er interesseret i den grønne omstilling, og virkelig har lyst til at vise vejen, så er methanol projektet virkelig spændende.

I sin essens er det gylle fra landbruget -> gas – > methanol.

Vi har med de styrker vi har indenfor energi udvikling virkelig muligheden for at komme helt frem i bussen med dette projekt, og blive internationalt ledende indenfor den grønne omstilling.

Minkavlernes Noahs ark

0

Der er stadig et strå af håb, for at den VIDEN som danske minkavlere har kan bevares.

Det er sket med et projekt, som har det bibelske navn Noahs ark. Ligesom Noah, forsøger disse sidste desperate og idealistiske mennesker, nogle minkavlere, nogle forskere, nogle politikere og så bare almindelige mennesker, som mener at minkavlernes viden skal bevares, at skabe en ARK.

Det vil de gøre på et forskningscenter i Jylland, således at alt er skabt efter alle de fineste foreskrifter ang. sikkerhed. Minkene vaccineres, de bliver overvåget af forskere osv. Altså så sikkert som noget overhovedet kan være. Kan, det var det kompromisforslag vi kan nå her i 11 time?Altså at den viden vi har om mink avl, og de bedste mink bevares.

Vi hører hvad arkbyggerne har at sige om projektet, og hører om måske dette projekt kunne være det som vendte udviklingen, så at vi kan finde en positiv vej igen. For alles skyld. Det skal lige siges, at dette projekt ikke forhindrer at minkavlerne får udbetalt erstatning, det er to vidt forskellige projekter.

Bjarne Laustsen, industripolitik Nordjylland

0

Mange mener, at Socialdemokraterne ikke har forstand på industri og arbejdspladser. De er uden kontakt med arbejderen og den verden han er en del af.

Det passer ganske enkelt ikke. Dette interview viser, for mig at se, at kontakten til de Socialdemokratiske rødder er levende og stadig er til stede.

Yderligere viser det også, at den Aalborgensiske metode, som er knæsat af en af de oprindelige ledere af fagforeningen her i Aalborg, at industri og arbejder arbejder sammen, stadig har relevans og værdi for samfundet.

Bjarne Laustsen er Socialdemokratisk folketingspolitikker og valgt heroppe i Nordjylland. Han er tidligere smed og har arbejdet på Hydrema, et meget kompetitivt firma, som laver gravere af forskellig slags, og er verdensklasse indenfor den business.

Noget man godt kan være lidt stolt af, selvom man normalt ikke har den følelse heroppe i Nordjylland.

Men, det kan man altså godt, når det handler om Hydrema. Verdensklasse.

I diskussionen med hr. Bjarne Laustsen diskuterer vi dansk industri og økonomi politik. Og det er her det for alvor bliver utrolig spændende at høre Bjarnes holdninger.

For på trods af, at mange betragter venstrefløjen som upatriotiske og uden følelse for national produktion, så er det Bjarne Laustsens holdning, at han har altid gerne villet skabe arbejdspladser i Danmark, og har virkelig kæmpet for at holde liv i rederier og andre væsentlige arbejdspladsskabende industrier. Men det er faktisk højrefløjen som reelt ikke vil lægge den nødvendige investering i dansk industri.

Jeg er meget enig, jeg har tidligere forsøgt at få Mærsk til at støtte danske skibsværfter. Det var måske ikke så ringe, at have en dansk industri til at servicere den danske erhvervsflåde.

En hjemmebase, som kan skabe jobs til Bjarne og hans søn Bo.

Så her argumenteres endnu engang for princippet “Made in Denmark”. Det er virkelig sund industripolitik, og i disse Coronadage, så kan vi faktisk skabe arbejdspladser i stedet for at fjerne arbejdspladser, ved at satse på gode danske virksomheder. Virksomheder som stadig producerer verdensklasse produkter til at skarpt marked, eller meget skarpe markeder.

I sidste ende handler det om mere end dansk økonomisk politik, det handler om identitet som arbejderby, også for Aalborg.

Skal vi bevare den stærke tyr, der peger ned imod resten af Jylland, eller skal vi glemme ham, og se ham blive mindre stærk?

Der taler Bjarne med sjæl og hjerte for at bevare den stærke Cimbrertyr, og det synes jeg faktisk er en meget interessant og også en meget konstruktiv økonomisk holdning at have.

Så se med, når MF for Socialdemokratiet taler varmt for en klassisk Aalborgensisk arbejder politik.

Fiskerne mister kvoter igen, hvad nu?

0

De danske fiskere er hårdt ramt, igen. Tidligere var diskussionen, om de skulle have kamera på bådene, nu er diskussionen, hvad de skal gøre, nu hvor en stor del af deres kvoter forsvinder til England i forbindelse med Brexit.

Det er hårdt.

Jeg har taget en snak med formanden for Nordjyllands fiskere hr. Claus Hjørne Pedersen om det.

Lad mig sige det som det er. Det er der et stort problem med at fiskerne mister så store fangstkvoter.

Det gør fiskerne næsten desperate. De føler, at ulykkerne aldrig ende vil tage. Endnu et eksporterhverv som lider og har problemer.

Holdningen må være, hvad kan vi gøre for at støtte fiskerne i denne situation.

I første omgang en kompensation for de mistede kvoter, men i anden omgang, hvad så?

Denne diskussion, hvad så? Lukker vi lidt op for. Det bliver en udfordrende diskussion.

Altså hvad sker der, hvis man sætter en tidligere IT udvikler, som tænker i disruption og internationale markeder (Asger) sammen med en fisker som er en fri fugl.

Jeg synes selv, at det er blevet meget spændende, men samtidig også viser hvor svært det er, at tænke ud af boksen i en desperat situation.

Se med, det er et kig værd.

HMKBilcon, hvordan går det med industrien og job?

0

Der sker alt for lidt indenfor Dansk Industri. Der er blevet lovet en del ang. dansk industri og arbejdspladser ved Socialdemokratiet.

Det tager jeg en snak med administrerende direktør for HMKBilcon, en solid Aalborgensisk virksomhed om. Peter Jensby.

Altså vi stikker lige fingeren i jorden, og forsøger at tage temperaturen på udfordringen.

I følge hr. Jensby, så er det knap så godt, vi har alt for lidt fokus på problemstillingen, og specielt forsvaret, som er en af statens største kunder for industrien er slet ikke kommet på omgangshøjde med den nye strategi; Made in Denmark.

Anyway, det her ikke en kritik at S. udefra, men en venlig påmindelse om et valgløfte som blev sat i starten mht. fagforening og arbejdspladser.

Skull vi ikke se at komme i gang med den udfordring. Vi har faktisk, positivt set en mulighed for at skabe arbejdspladser, bedre økonomi og flere penge i statskassen hvis vi lytter til sådan en som Peter, som står midt i suppedasen.

Hermed en opfordring, fra loyale socialdemokrater til toppen i S. om at skabe mere vækst.

For det er det det handler om.

Yderligere kan jeg måske anbefale fr. Bramsen, fungerende forsvarsminister, til at se hele interviewet igennem. Det indeholder en klar handlingsplan og en mulig succesformular for hendes eget ministerium.

Ingen behøver at blive trådt over tæerne ved det her. Bruges det positivt, så vil Danmark, fagforeningen og dansk industri komme styrket ud af krisen og ikke omvendt.

Det er et spørgsmål om at lytte til græsrødderne, og de taler altså ud her.

Niels Christensen, Nye Borgerlige

0

Der er mange som kender Niels C. Christensen som en organisator og folketingskandidat for Nye Borgerlige i Nordjylland.
Jeg har taget en snak med Niels ang. mink, som Niels har været meget inde over, og om islam.

Det kom der en lang og interessant snak ud af. Viste du for eksempel at Niels har været med til at lave nogle af de første vindmøller i Danmark? Og at han stadig arbejder med vedvarende energi?

Men vigtigst af alt, her er et vidnesbyrd ang. mink direkte fra der hvor minkejerne står. Skal vi ikke se at bliver ærlige og reelle om denne problemstilling? Det er efter min mening på tide, at give minkejerne en hånd, og hjælpe dem videre til nye jobs.

Interview med Father Earth (Asbjørn Glad)

0

Father Earth aka Abjørn Glad er en lokal nordjysk musiker som laver noget forfærdelig dejlig singer song musik.

Det vil sige, en mand og en guitar.

Vi har haft Asbjørn i studiet, og forsøgt at forstå hans vinkel på musik. Hvor kommer han fra, og hvor skal han hen.

Specielt diskussionen af Johnny Cash kan være spændende for folk som synes Johnny Cash er interessant.

Interviewet slutter af med et meget smukt nummer Asbjørn indspillede til lejligheden.

En smuk sang

0

Father Earth aka Asbjørn Glad indspiller her en smukt singersong nummer. Dansk folk anno 2020 (vi er lige på grænsen).

Sangen “Oh my”, handler om at være lykkelig og tilfreds, og dø lykkelig nårsomhelst.

Her på TV Frihed elsker vi den stille og indforståede musik, så her kommer et smukt nummer fra Nordjylland.