Forside Blog

Syriens migranterne

0

Der er mange, mange udtryk for hvordan vi ser på migranter i Danmark, men til gengæld meget lidt reel oplysning.

Det har TV Frihed sat sig for, at forsøge at gøre noget ved.

Derfor har vi været ude på et asylcenter, gennemgået statistikken på området og filosoferet lidt over, hvorfor vi ikke er mere oplyste på dette område.

Så kom med ud til Vesthimmerlands asylcenter, hør lidt om de reelle tal for voldtægter og “syriensmigranter” og meget mere.

Målet er at oplyse området, for derigennen, objektivt, at skabe grobund for en mere reel diskussion.

Er det sådan, at alle Syriensmigranterne er atomfysikere og ingeniører? Er de en berigelse for samfundet eller er de en belastning for samfundet. Det forsøger vi at finde ud af, reelt.

Se med her fra Nordjylland når vi dokumenterer, hvordan Syriensmigranterne opfører sig, hvem de er, og lad mig sige det som det er.

Du vil nok blive overrasket, også positivt, det blev vi i hvert fald.

Stephanie Maria

0

Så er der musik igen på TV Frihed, og sikke en omgang. Soulrock med Stephanie Maria. Hun giver den max gas, med hjertet udenpå, indeni og over det hele.

Mærk Stephanies smerte, forvandle sig til en smuk og engageret sang.

Efter det megafede intronummer, kommer vi til at høre en masse om, hvor Stephanie kommer fra, hendes rejse fra Randers indtil København og tilbage igen.

Det udvikler sig til en spændende musiksnak, idet værten, undertegnede, jo er gammel Vesterbrodreng. Så vi får sammenlignet de jyske musikere med de Københavnske. Tina Dickow op imod pigtrådsmusikeren Peter Belli.

Så det bliver en bramfri snak om jysk og københavnsk op imod hinanden. Ganske underholdende.

Indimellem kommer der noget dejlig med musik med Tina Dickow, MEN vi slutter af med det evige hit; “Hvis jeg nu var arbejdsløs” med Peter Belli, og en anden gammel Vesterbrodreng “Guf” fra det legendariske band Spids Nøgenhat.

Så, der er både hammergod musik, og masser af musikerlir. Se med og bliv lidt klogere på Stephanie Maria, Peter Belli, Spids Nøgnehat, Michael Falch og så ikke at forglemme, “Baggårdspumaen” Otto Brandenborg.

DF og landbruget

0

I Aalborg er DF ved at sadle lidt om, i forhold til sin vælgerbase. I forbindelse med alle problemerne med mink, klima og meget andet, har DF forsvaret produktionserhvervene ude på landet.

Det har skabt en tættere relation imellem landmænd, minkejere, fiskere og skovfolk med DF. Ikke mindst den hårde kamp DF tog for minkejerne har givet DF en form for øjenåbner i forhold til hvor meget almindelige mennesker på landet mangler et talerør.

Så det tager jeg en god snak med rådmand i Aalborg hr. Ole Risager medlem af Dansk Folkeparti om.

Vi kommer vidt omkring, diskuterer DFs rødder, den nye strategis potentiale og meget mere.

Konkret drejer det sig om en å som ikke er blevet ordentligt behandlet og derfor går over sine bredder indimellem.

Det betyder en kedelig miljø situtation, hvilket også ligger Ole for at forholde sig til.

Der er mange som mener, at DF´ere og landmænd generelt ikke forstår klima diskussionen, men er det nu rigtigt?

Er landmænd bare nogle miljøsvin, eller bekymrer de sig også for miljøet?

Hør det fra en landmand selv, og hans holdning til klima.

Ligestilling

0

Så er der godt gang i debatten ang. kvinder, kvinders rettigheder, men også balance imellem kønnene.

Vi starter dog ud med en, synes jeg, meget reflekteret debat ang. institutionsområdet.

At have små børn, som undertegnede og de to byrådsmedlemmer/kandidater har, er virkelig en udfordring.

Man skal hente, bringe, institutionerne er ofte overbookede og ufleksible.

Hvordan klarer vi denne udfordring ang. institutionsområdet. Få mere kvalitet ind i børnehaver, DUSer, fritidshjem og vuggestuer?

Solbjørg Jakobsen er spidskandidat for LA i Aalborg, Lisbeth Lauritsen er medlem af byrådet for Socialdemokraterne.

Undertegnede er tidligere pædagog, og har således set området indefra.

Anden del handler om moderne ligestilling, vi forsøger at vende forholdet imellem mand og kvinde, de udfordringer kvinder har på arbejdspladserne, men forsøger også at samtale og finde kompromisser.

For, hvad med kærligheden barmhjertigheden, er den ikke også vigtig i dagens Danmark, eller skal det hele handle om lighed?

Måske kunne Frank Jensen og Morten Østergaard tildeles lidt barmhjertighed??

Så med, når bølgerne går højt i kommunal politikken her i Aalborg.

Skipper Clement og Grevens fejde

0

Vi er i en brydningstid, hvor vi mangler moralske pejlemærker. Et af disse moralske pejlemærker er sidste brydningstid største helt; Skipper Clement. Da vi gik fra at være katolikker til at være protestanter, skete det bestemt ikke uden sværdslag, og de største slag var lige her i Aalborg og i Svenstrup.

Forestil dig række på række af beredne bønder med skærpede leer. Sat op i formation af Skipperen en eftermiddag med udsyn ud over en sumpet mark syd for Aalborg. På den anden side står en langt mindre, men til gengæld fantastisk veludstyret adelshær. Glitrende hjelme, blankpudsede skjolde og gigantiske gangere.

Med et smæld råber adelshæren sin avant, og de tordner henimod de bistre og sure, frihedselskende bønder. Med et genistreg af en strategi lykkes det “Skipperen”, at fange adelshæren i en sump, de gigantiske gangere synker i til bugen, og Skipperens anskrig er; skær til hestene først, og så tager vi ridderne!

Det er ikke fantasi, det er reelle historiske hændelser her i Aalborg og omegn; grevens fejde. Med historiker fr. Susanne Nygaard, har TV Frihed forsøgt at tegne historien om Skipper Clement, fra hans fødegaard over Aalborghus, til slagmarken i Svenstrup og tilbage til Aalborg igen. For at fortælle om belejringen af byen af Rantzau, og den senere destruktion af bondehærens sidste bastion. Hvad kan vi lære af det?

Vi kan lære af det, at frihed er ikke noget man skal tage for givet, og at den jyske knegt har stået op for friheden i fortiden, anført af Skipper Clement imod Stygge Krumpen og de tyske adelsmænd. Man skal kende sin fortid, for at kende sig selv.

TV Frihed har her gjort alt hvad vi kunne, med et minimalt budget, med frivillige kræfter og alt for megen overarbejde, for at gøre “Skipperen” historie ære. Se med, når din historie bliver fortalt, som Aalborgdreng, Nordjyde eller Dansker.

Vrå kirke

0

Tv Frihed har besøgt den fine kirke i Vrå. Det kom der et både spændene og inspirerende besøg ud af.

I Vrå kirke har man et fantastisk kunstværk; altertavlen.

Denne altertavle er fra det 14 århundrede og skåret af mestre fra hansestæderne, som på det tidspunkt var en førende kultur i østersøen.

Altertavlen forestiller Jesus som er taget ned fra korset, og er således en præsentation af Jesus lidelser og offer, noget vi yderligere diskuterer.

Så er det interessant, at Stygge Krumpen er til stede på nogle flotte kalkmalerier, idet han er sammen med djævlen.

Således fortæller Vrå kirke også om Stygge Krumpen historien og den kritik der har måttet være ang. hans moralske letlevned.

Alt I alt en spændende Nordjysk historie bevaret i den smukke nordjyske kirke.

Biomethanol ved universitetet

0

Så er det nu, at klima nørderne skal spidse ører. Jeg har været ude og lave et interview med en af spidserne indenfor den tekniske udvikling af den grønne omstilling. Hr. Thomas Lundgaard, projektleder ved Aarhus universitet med ansvar for biomethanol produktionen i danmark.

Her er de overordnede konklusioner ved interviewet.

  1. Det kan løbe rundt at producere biomethanol i Danmark ved at bruge affaldet fra landbruget til at lave methanol med. Med andre ord, det koster det samme at producere methanol som benzin. Det er for alvor en game changer og har potentialet til at skabe disruption i markedet, det vil sige forandre brugen af fossile brændstoffer til bæredygtige brændstoffer.
  2. Det er langt mere realistisk at omdanne den eksisterende tungindustri til at køre elektrisk end bilparken. Det er hurtigere at lave om, og det er derfor langt mere realistisk end at lave hele bilparken om. Det er i hvert fald hr. Lundgaards anbefaling.
    Det er også en potential game changer, for det betyder, at vi kan være bæredygtigt drevne mht. forbrug af brændstof i transportsektoren langt hurtigere end de nuværende beregninger. Yderligere er det ikke engang sådan at man skal nedprioritere elektriske biler, man skal bare skabe en seriøs infrastruktur, så at man kan køre med biomethanol, ikke så meget andet. Da det løber rundt selv, hvis alle beregninger holder stik, så koster det heller ikke samfundet noget, men vil går neutral i omkostning, ja måske kan vi tjene på det, ligesom med vindmøller, idet vi kan sælge vores teknologi.

Det er projekter udviklet af Haldor Topsøe, og det er spitzen indenfor energi forskning.

Se med og bliv klogere, det er virkelig gode ideer som lægges på bordet.

Methanol I danske biler

0

Hr. Kim Winther seniorspecialist ved Teknologisk institut fortæller her om en af de fantastisk spændende projekter indenfor grøn omstilling; omdannelse af gylle og andre affaldstoffer fra landbruget til brug for benzin (methanol) i danske benzinbiler.

Vi kommer også ind på at vindmøllekraft også kan skabe energi som kan omdannes til brændsel i biler.

Hr Winther er leder af den del af projektet der har med bildelen at gøre. At få de danske biler omkonverteret, forandret, fra benzin til det miljørigtige methanol.

Så hvis man er interesseret i den grønne omstilling, og virkelig har lyst til at vise vejen, så er methanol projektet virkelig spændende.

I sin essens er det gylle fra landbruget -> gas – > methanol.

Vi har med de styrker vi har indenfor energi udvikling virkelig muligheden for at komme helt frem i bussen med dette projekt, og blive internationalt ledende indenfor den grønne omstilling.

Minkavlernes Noahs ark

0

Der er stadig et strå af håb, for at den VIDEN som danske minkavlere har kan bevares.

Det er sket med et projekt, som har det bibelske navn Noahs ark. Ligesom Noah, forsøger disse sidste desperate og idealistiske mennesker, nogle minkavlere, nogle forskere, nogle politikere og så bare almindelige mennesker, som mener at minkavlernes viden skal bevares, at skabe en ARK.

Det vil de gøre på et forskningscenter i Jylland, således at alt er skabt efter alle de fineste foreskrifter ang. sikkerhed. Minkene vaccineres, de bliver overvåget af forskere osv. Altså så sikkert som noget overhovedet kan være. Kan, det var det kompromisforslag vi kan nå her i 11 time?Altså at den viden vi har om mink avl, og de bedste mink bevares.

Vi hører hvad arkbyggerne har at sige om projektet, og hører om måske dette projekt kunne være det som vendte udviklingen, så at vi kan finde en positiv vej igen. For alles skyld. Det skal lige siges, at dette projekt ikke forhindrer at minkavlerne får udbetalt erstatning, det er to vidt forskellige projekter.

Bjarne Laustsen, industripolitik Nordjylland

0

Mange mener, at Socialdemokraterne ikke har forstand på industri og arbejdspladser. De er uden kontakt med arbejderen og den verden han er en del af.

Det passer ganske enkelt ikke. Dette interview viser, for mig at se, at kontakten til de Socialdemokratiske rødder er levende og stadig er til stede.

Yderligere viser det også, at den Aalborgensiske metode, som er knæsat af en af de oprindelige ledere af fagforeningen her i Aalborg, at industri og arbejder arbejder sammen, stadig har relevans og værdi for samfundet.

Bjarne Laustsen er Socialdemokratisk folketingspolitikker og valgt heroppe i Nordjylland. Han er tidligere smed og har arbejdet på Hydrema, et meget kompetitivt firma, som laver gravere af forskellig slags, og er verdensklasse indenfor den business.

Noget man godt kan være lidt stolt af, selvom man normalt ikke har den følelse heroppe i Nordjylland.

Men, det kan man altså godt, når det handler om Hydrema. Verdensklasse.

I diskussionen med hr. Bjarne Laustsen diskuterer vi dansk industri og økonomi politik. Og det er her det for alvor bliver utrolig spændende at høre Bjarnes holdninger.

For på trods af, at mange betragter venstrefløjen som upatriotiske og uden følelse for national produktion, så er det Bjarne Laustsens holdning, at han har altid gerne villet skabe arbejdspladser i Danmark, og har virkelig kæmpet for at holde liv i rederier og andre væsentlige arbejdspladsskabende industrier. Men det er faktisk højrefløjen som reelt ikke vil lægge den nødvendige investering i dansk industri.

Jeg er meget enig, jeg har tidligere forsøgt at få Mærsk til at støtte danske skibsværfter. Det var måske ikke så ringe, at have en dansk industri til at servicere den danske erhvervsflåde.

En hjemmebase, som kan skabe jobs til Bjarne og hans søn Bo.

Så her argumenteres endnu engang for princippet “Made in Denmark”. Det er virkelig sund industripolitik, og i disse Coronadage, så kan vi faktisk skabe arbejdspladser i stedet for at fjerne arbejdspladser, ved at satse på gode danske virksomheder. Virksomheder som stadig producerer verdensklasse produkter til at skarpt marked, eller meget skarpe markeder.

I sidste ende handler det om mere end dansk økonomisk politik, det handler om identitet som arbejderby, også for Aalborg.

Skal vi bevare den stærke tyr, der peger ned imod resten af Jylland, eller skal vi glemme ham, og se ham blive mindre stærk?

Der taler Bjarne med sjæl og hjerte for at bevare den stærke Cimbrertyr, og det synes jeg faktisk er en meget interessant og også en meget konstruktiv økonomisk holdning at have.

Så se med, når MF for Socialdemokratiet taler varmt for en klassisk Aalborgensisk arbejder politik.